Overslaan en naar inhoud

Privacy Policy

Privacybeleid

Voor het laatst aangepast op 4 september 2018

Bij LAERDAL (gezamenlijk aangeduid als ‘LAERDAL’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) nemen we uw privacy serieus. In de privacyverklaring wordt beschreven hoe we informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken waarin u, als individu geïdentificeerd wordt, als u contact met ons heeft of een van onderstaande zaken gebruikt:

 • Alle websites die beheerd worden door LAERDAL (aangeduid als ‘website’ of ‘websites') of
 • Alle LAERDAL-producten, -services, -applicaties of -programma's inclusief alle proefversies (gezamenlijk aangeduid als ‘services’).

Deze Privacyverklaring is uitgegeven namens de Laerdal-bedrijvengroep. Als we het dus over LAERDAL hebben, dan verwijzen we naar het relevante bedrijf binnen de LAERDAL-bedrijvengroep dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens.  LAERDAL MEDICAL AS is de beheerder die verantwoordelijk is voor deze website.

Het is belangrijk dat u deze Privacyverklaring aandachtig doorneemt, net als alle overige opmerkingen of kennisgevingen die we onder bepaalde omstandigheden verstrekken wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze Privacyverklaring is een aanvulling op andere berichten en is niet bedoeld om ze teniet te doen. 

Deze website is niet bedoeld voor kinderen (personen jonger dan 16 jaar) en we verzamelen via deze website niet bewust gegevens over kinderen.

ALS WE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN

We verzamelen informatie over u als u:

 • de website gebruikt;
 • informatie vraagt over onze services of een service aanschaft (namens uzelf of als vertegenwoordiger van uw werkgever); of
 • een van onze services gebruikt (voor uw eigen professionele doeleinden (bijvoorbeeld als privé-arts), of tijdens uw dienstbetrekking voor een organisatie (zoals een ziekenhuis, een andere dienstverlener of andere organisatie) die onze diensten gebruikt, of als u deelneemt aan een trainingsprogramma of medische verzorging ontvangt van een zorgverlener die onze services gebruikt), of
 • als u online bij ons solliciteert. (In deze Privacyverklaring wordt alleen beschreven hoe we met uw informatie omgaan tijdens de sollicitatieprocedure en deze Privacyverklaring is niet van toepassing als u bij ons in dienst bent getreden (indien succesvol)). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op werknemers van Laerdal met betrekking tot hun werk.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van uw interactie met LAERDAL en kan onder andere uit het volgende bestaan:

 • Persoonsgegevens inclusief voornaam en achternaam, gebruikersnaam, titel
 • Contactgegevens inclusief e-mailadres, postadres (factuuradres of afleveradres), gegevens over werkgever of organisatie, telefoonnummer en overige vergelijkbare contactgegevens
 • Profielgegevens inclusief gebruikersnaam en aanmeldgegevens zoals wachtwoorden, wachtwoordhints en overige vergelijkbare informatie voor verificatie en accounttoegang, uw aankopen of orders, feedback en reacties op enquêtes
 • Gebruikersgegevens inclusief informatie over hoe u onze websites of services gebruikt
 • Demografische gegevens zoals locatie, land en voorkeurstaal
 • Betaalgegevens die vereist zijn om uw betaling te verwerken als u een aankoop doet, zoals uw creditcardnummer of bankpasnummer
 • Transactiegegevens inclusief details over betalingen aan en van u en overige details over producten of services die u bij ons hebt aangeschaft
 • Technische gegevens inclusief internet protocol (IP)-adressen, aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, types browserinvoegtoepassingen en browserversies, besturingssysteem en platform en overige technologieën op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot websites en services
 • Marketing- en communicatiegegevens inclusief uw voorkeuren wat betreft het ontvangen van marketingberichten van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren
 • (indien relevant) de naam van uw werkgever, de datum dat u bent aangenomen, afdeling en functieomschrijving; gegevens over trainingen en prestaties en competentieniveaus die u hebt verkregen door uw gebruik van de services en details over uw toegang tot en gebruik van de services.

We kunnen uw persoonlijke informatie samenvoegen of anonimiseren, zodat we deze kunnen gebruiken voor onze eigen statistische, analytische of benchmark-doeleinden.  We doen dit om beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers met onze website communiceren, of om te begrijpen en na te gaan hoe onze producten worden gebruikt, zodat we onze producten op basis van bewijs kunnen verbeteren. De geanonimiseerde informatie die we voor deze doeleinden gebruiken, maakt uw identiteit niet direct of indirect openbaar.

Informatie die u verstrekt:

Als u de website gebruikt of contact met ons opneemt: U kunt informatie over uzelf verstrekken door formulieren in te vullen op onze websites of telefonisch, via e-mail of door op een andere manier contact met ons op te nemen. We bedoelen onder andere informatie die u verstrekt als u documenten bij ons indient, registreert om onze websites te gebruiken, een vraag heeft over onze services of een service aanschaft, abonneert op onze services, een probleem meldt op onze websites of feedback geeft. Als u contact met ons opneemt via de websites, dan slaan we de correspondentie op.

Als u de services gebruikt: Ontvangen we informatie en slaan we informatie op die u rechtstreeks aan ons verstrekt via uw gebruik van de services, waaronder alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt als u zich voor de eerste keer registreert als gebruiker van onze services. 

BELANGRIJKE OPMERKING: Veel van onze services zijn bedoeld voor gebruik door de organisaties van onze klanten en worden in dergelijke gevallen door uw organisatie aan u beschikbaar gesteld. We verzamelen en verwerken de informatie van onze klanten op basis van hun instructies en in overeenstemming met onze overeenkomsten met hen. Uw gebruik van de service kan onderhevig zijn aan het beleid van uw organisatie, mits er sprake is van dergelijk beleid. Als u services gebruikt onder toezicht van een organisatie waar u een band mee heeft (bijvoorbeeld een werkgever of school), dan (1) beheert en administreert deze organisatie uw gebruik van de services en (2) heeft deze organisatie toegang tot uw persoonlijke informatie en verwerkt deze. Als uw organisatie uw gebruik van de services opslaat, dan kunt u met uw vragen over privacy terecht bij uw organisatie. Uw organisatie is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden en wij zijn de gegevensverwerker. LAERDAL is niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidsmaatregelen van haar klanten en ze kunnen verschillen van de privacy- of veiligheidsmaatregelen in de Privacyverklaring.

Informatie die we automatisch over u verzamelen:

Als u de websites of services gebruikt: We kunnen automatisch technische informatie verzamelen waaronder het Internet Protocol (IP)-adres dat gebruikt wordt om met uw computer verbinding te maken met internet en uw aanmeldgegevens, browsertype en versie, tijdzone-instelling, maar ook informatie over uw bezoek inclusief bezochte pagina's. We verzamelen tevens informatie over uw bezoek, waaronder de Uniform Resource Locators (URL), klikstream naar, door en van onze website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of waar u naar gezocht hebt, reactietijden van pagina's, foutieve download, duur van het bezoek aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en alle gebruikte telefoonnummers waarmee onze klantenservice is gebeld.

COOKIES: U begrijpt en gaat ermee akkoord dat onze servers ‘cookies’ kunnen versturen als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt of onze services gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes tekst die door uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer worden verzonden.  Dergelijke elektronische persoonlijke informatie wordt automatisch naar ons verzonden.  Als u cookies niet wilt accepteren met betrekking tot uw gebruik van de services, dan moet u stoppen met het gebruiken van de services, of het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw internetbrowser, maar dan is het wel zo dat sommige functies van de websites of services en aanverwante services niet goed kunnen werken als uw browser geen cookies accepteert. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Informatie die we van derde partijen ontvangen. We ontvangen ook persoonlijke gegevens van derde partijen volgens de procedures die beschreven worden in deze Verklaring, samen met alle aanvullende beperkingen als gevolg van de bron van de gegevens. Deze bronnen van derden zijn:

 • Klantorganisaties (zie de BELANGRIJKE OPMERKING hierboven);
 • Dienstverleners die ons helpen om uw locatie te bepalen op basis van uw IP-adres of ons helpen met technische services, betaling en levering;
 • Partners waarmee we gezamenlijke diensten verlenen of gezamenlijk marketingactiviteiten ontplooien,zoals de Amerikaanse Hartstichting, Britse Hartstichting, enz.

 

HOE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT GEBRUIKT

We gebruiken de informatie die we via onze websites en services verzamelen om:

Doel
Type persoonlijke informatie
Juridische basis

U als nieuwe klant te registreren

(a) Identiteit

 

(b) Contact

Uitvoeren van een contract met u

Uw order te verwerken en te leveren, waaronder:

(a) Betalingen, kosten en onkosten te verwerken

 

(b) Geld dat we tegoed hebben te innen en terug te vorderen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

 

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om schulden te innen)

Om onze relatie met u te onderhouden, om u onder andere:

 

(a) Op de hoogte brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of Privacyverklaring

 

(b) Te vragen een beoordeling te geven of een enquête in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

 

(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

(c) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze archieven up-to-date te houden en te onderzoeken hoe onze klanten onze websites of services gebruiken)

Om u een enquête in te laten vullen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

 

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/services gebruiken, ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosten van gegevens)

(a) Identiteit

(b) Contact

 

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om zaken te kunnen doen, administratie en IT-services, netwerkbeveiliging te kunnen uitvoeren, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep)

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Om u relevante websitecontent en advertenties te bieden en de effectiviteit van de advertenties die we u laten zien, te meten en te begrijpen

(a) Identiteit

 

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

 

(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/services gebruiken, ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen)

Om gegevensanalyses te maken om onze website of services, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren.  Zoals hierboven vermeld, nemen we maatregelen om deze informatie voorafgaand aan verwerking te anonimiseren, maar in zoverre dat het technisch persoonlijke gegevens bevat om aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming te voldoen, hebben we de juiste juridische basis ingesteld die hier uiteen wordt gezet.

(a) Technisch

 

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om soorten klanten te identificeren voor onze producten en services, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te bepalen)

Om u suggesties te doen en aanbevelingen te geven over services waar u in geïnteresseerd zou kunnen zijn

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

 

(e) Profiel

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze producten/services te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Om u en/of (indien van toepassing) uw werkgever ondersteuning te bieden voor de services, zoals training, competentiedocumenten en certificaten

(a) Identiteit

 

(b) Contact

 

(c) Technisch

 

(d) Gebruik

 

(e) Prestatiedocumenten

 

 

Noodzakelijk om ons contract met u of uw werkgever na te leven

U en/of (indien van toepassing) uw werkgever te voorzien van gebruikersondersteuning en klantenondersteuning, om problemen met de service te achterhalen en op te lossen en overige klantenservice en ondersteuningsactiviteiten.

(a) Identiteit

 

(b) Contact

 

(c) Technisch

 

(d) Gebruik

 

(e) Prestatiedocumenten

 

Noodzakelijk om ons contract met u of uw werkgever na te leven

Uw account en/of (indien van toepassing) de services beheren die we uw werkgever bieden

(a) Identiteit

 

(b) Contact

 

(c) Technisch

 

(d) Gebruik

 

(e) Prestatiedocumenten

 

Noodzakelijk om ons contract met u of uw werkgever na te leven

Om uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor een mogelijke baan bij ons te beoordelen en om met u te communiceren tijdens de sollicitatieprocedure en documenten op te slaan voor onze sollicitatieprocedure

 

(Let op, in deze Privacyverklaring wordt alleen beschreven hoe we met uw informatie omgaan tijdens de sollicitatieprocedure en deze is niet van toepassing als u bij ons in dienst bent getreden (indien succesvol)). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op werknemers van Laerdal met betrekking tot hun werk.

(a) Identiteit

 

(b) Contact

 

(c) Academische en professionele vaardigheden

 

(d) Werkgeschiedenis

 

(e) Geslacht, titel, geboortedatum

 

(f) Alle overige informatie die u ons vrijwillig verstrekt tijdens een online sollicitatie

 

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen om te besluiten of we u aannemen en tevens noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen wat betreft contact met u opnemen

 

 

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als juridische basis voor het verwerken van uw persoonlijke informatie.  Onder bepaalde omstandigheden kunnen we wel vertrouwen op toestemming als basis, om u bepaalde marketingberichten te sturen via e-mail of sms, als dit wettelijk verplicht is.  Onder overige omstandigheden vertrouwen we echter wettelijk op onze rechtmatige belangen, om u te kunnen informeren over relevante services, op een niet al te opdringerige manier.  Ongeacht onze juridische basis voor marketing heeft u het recht om te allen tijde marketing tegen te houden door contact met ons op te nemen via privacy@laerdal.com of de links in onze e-mails te gebruiken om u uit te schrijven. Als u specifieke toestemming geeft voor aanvullend gebruik van uw persoonlijke informatie, dan kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken op een manier die consistent is met deze toestemming.  Ook uw werkgever kan als gegevensbeheerder uw toestemming verzamelen voor eigen doeleinden (zie het volgende venster).

Wanneer u de services op verzoek van uw werkgever gebruikt en wij services aan uw werkgever leveren, dan verzamelen, gebruiken en delen we uw persoonlijke informatie voor de hierboven genoemde doeleinden op verzoek van, en in overeenstemming met de aanwijzingen van uw werkgever. Uw werkgever is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden, en wij zijn de gegevensverwerker. Uw werkgever kan beleid en processen ter bescherming van persoonlijke informatie hanteren die verschillen van de privacyverklaring die u momenteel leest, en we raden u aan om dergelijk beleid door te nemen voordat u de services opent of gebruikt.

Als u zichzelf persoonlijk hebt ingeschreven voor de services, dan verzamelen, gebruiken en delen we uw persoonlijke informatie voor de hierboven genoemde doeleinden voor en namens u, en zijn wij de gegevensverwerker van uw persoonlijke informatie voor dergelijke doeleinden.

We verkopen uw persoonlijke informatie niet en delen het niet met derden voor gebruik in advertenties of marketing van hun producten of services.

HOE WE UW INFORMATIE DELEN

Wanneer u de services op verzoek van uw werkgever gebruikt, en wij services aan uw werkgever bieden, dan delen we uw persoonlijke informatie met uw werkgever voor bepaalde doeleinden als gegevensverwerker van uw werkgever. Zie hierboven ‘HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN’.

We gebruiken externe dienstverleners (bijvoorbeeld Microsoft Azure) om uw persoonlijke informatie op te slaan en te verwerken. Als onze service samen met een service van onze partner wordt geleverd, bijvoorbeeld samen met de Amerikaanse Hartstichting, dan delen we persoonlijke informatie met deze partner om competentiecertificaten uit te geven die door de partner zijn goedgekeurd. Onze partners moeten van ons substantieel hetzelfde beveiligings- en beschermingsniveau bieden voor uw persoonlijke informatie zoals wijzelf zijn verplicht onder deze Privacyverklaring.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met onze dienstverleners die betalingen verwerken, in verband met de services voor betalingsverwerking die zij voor ons uitvoeren in connectie met het verwerken van uw aankoop van de services. Ze zijn niet gemachtigd door ons om de informatie voor hun eigen voordeel te gebruiken.

Onze dienstverleners moeten onze uitdrukkelijke instructies volgen als ze door u verstrekte persoonlijke informatie verwerken en ze moeten de juiste maatregelen voor opslag en beveiliging nemen om dergelijke persoonlijke informatie te beschermen en mogen deze informatie niet voor hun eigen voordeel gebruiken.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen als reactie op een verzoek van de overheid of een regelgevende instantie, de politie of een gerechtelijk bevel, met een mogelijke partij die uw bedrijf overneemt en zoals toegestaan door de geldende wet- en regelgeving.

Links naar andere websites. De websites bevatten links en interactieve functies naar verschillende sociale mediaplatforms, zoals Facebook, YouTube en Twitter. Als u deze platforms informatie verschaft, wordt uw informatie op deze platforms opgeslagen en is deze beschikbaar voor iedereen die de platforms gebruikt. Als u deze platforms al gebruikt, kunnen hun cookies op uw apparaat worden ingesteld als u onze websites gebruikt en ze kunnen al over bepaalde informatie over u beschikken, die ze kunnen combineren met informatie die op onze websites is verzameld. Deze functies kunnen integratie of toegang inschakelen voor uw sociale media-accounts. Wij hebben geen controle over deze sociale mediaservices, uw profielen op deze services. Pas uw privacyinstellingen aan op deze services of stel regels in over hoe deze services uw informatie gebruiken. U en de serviceproviders van de sociale media hebben hier de controle over. We raden aan het volledige beleid en alle informatie over de toepasselijke sociale mediaservices door te nemen, om meer te weten te komen over hoe ze met uw informatie omgaan voordat u dergelijke functies gebruikt die op de websites beschikbaar zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van of weglatingen door enige serviceprovider van sociale media of uw gebruik van functies die voortvloeien uit hun functies of platform.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

LAERDAL opereert over de hele wereld en we hebben tevens partners en dienstverleners die in verschillende landen werkzaam zijn.  Derhalve kan uw persoonlijke informatie overgedragen worden naar, openbaar worden gemaakt aan of opgeslagen worden door ons in andere landen dan uw eigen land, waar de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en de privacywetgeving kunnen verschillen van die in uw land. Dit kan zich voordoen als uw persoonlijke informatie is opgeslagen op een plek in de cloud met gecontroleerde toegang. Met ‘In de cloud’ bedoelen we servers in een datacenter die door een externe partij worden beheerd en toegankelijk zijn via internet, en dat datacenter kan in een ander land dan uw eigen land staan. We hebben echter gepaste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie beschermd wordt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. We hebben onder andere een intragroepovereenkomst gesloten op basis van de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie voor overdracht van persoonlijke informatie tussen onze bedrijven binnen de groep, en ook aanvullende verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming die relevant zijn voor het land waarnaar geëxporteerd wordt als er persoonlijke informatie geëxporteerd wordt vanuit Australië, Canada, Maleisië, Mexico, Polen of Singapore. Dit is inclusief het invoeren van de juiste overeenkomsten voor gegevensverwerking met derden, indien relevant.  U gaat akkoord met de overdracht, opslag en/of verwerking van informatie buiten uw land. 

BEWAREN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Onder de beperkte omstandigheden dat wij de gegevensbeheerder zijn van uw persoonlijke informatie (zie "Hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt" hierboven voor meer informatie), bewaren we uw persoonlijke informatie alleen voor zolang dat nodig is.  Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie langer opslaan, bijvoorbeeld als dit moet vanwege vereisten op het gebied van wetgeving, regelgeving, belastingen of boekhouding. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie ook langer bewaren, zodat we een juist overzicht hebben van uw contacten met ons, mocht u klachten hebben of mochten er problemen optreden, of als we reden hebben om aan te nemen dat er kans is op juridische vervolging met betrekking tot uw persoonlijke informatie of handelingen.

Als uw werkgever of een andere organisatie de gegevensbeheerder is van uw persoonlijke informatie, dan raadpleegt u hun beleid en processen omtrent de bescherming van persoonlijke informatie voor de relevante bewaarperiode(s).

GEGEVENSINTEGRITEIT EN BEVEILIGING

We nemen de privacy en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we in beheer of eigendom (wat maar het geval is) hebben, zeer serieus. We moeten de juiste fysieke, elektronische en beheertechnische beveiligingsmaatregelen hanteren om ongeoorloofde toegang, verwijdering, verlies, gebruik, verwerking of openbaarmaking te voorkomen van uw persoonlijke informatie, en we nemen redelijke maatregelen om dit te voorkomen. We blijven, daar waar nodig, onze veiligheidsmaatregelen onder de loep nemen en bijwerken, terwijl nieuwe technologieën beschikbaar komen.

Helaas is het verzenden van informatie via internet niet geheel veilig. Hoewel we redelijke maatregelen nemen om persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie niet garanderen.

UW RECHTEN

Onderhevig aan bepaalde uitzonderingen, en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. U hebt namelijk het recht:

 • Op toegang tot uw persoonlijke informatie
 • Om persoonlijke informatie te corrigeren/verwijderen
 • Om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken
 • Om uw persoonlijke informatie over te dragen
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie
 • Om bezwaar te maken tegen de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken voor directe marketingdoeleinden
 • Op een kopie van veiligheidsmaatregelen voor persoonlijke informatie, gebruikt voor overdracht buiten uw jurisdictie
 • Om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthouder of, als u inwoner van Australië bent, het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonlijke informatie.

Het is met name belangrijk om in gevallen waarin wij de gegevensverwerker zijn (bijvoorbeeld als we persoonlijke informatie over u verzamelen via uw gebruik van onze services, wat verderop in deze Privacyverklaring uitgebreid wordt beschreven), uw rechten uit te oefenen ten opzichte van de relevante gegevensbeheerder (bijvoorbeeld uw werkgever, waarbij uw werkgever de klantorganisatie klant is die onze services heeft gekocht).

Contact met ons opnemen:

U kunt op verschillende, hieronder weergegeven manieren contact met ons opnemen over uw persoonlijke informatie.

We kunnen u om aanvullende informatie vragen, om uw identiteit te bevestigen en vanwege veiligheidsoverwegingen, voordat we de gevraagde persoonlijke informatie aan u verstrekken. We behouden ons het recht voor om wettelijk toegestane kosten in rekening te brengen, bijvoorbeeld als uw verzoek ongegrond of buitensporig is.

Als u zich wilt afmelden voor marketingberichten van ons, dan kunt u dit doen door op bovenstaand formulier te klikken of door op de link ‘uitschrijven’ te klikken in de marketingmails die we u sturen, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via Privacy@Laerdal.com.

 1. U kunt ervoor kiezen om hier uw rechten uit te voeren
  1. Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, waaronder verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we van u in bezit hebben of om deze te corrigeren of verwijderen, of om een klacht in te dienen over hoe we met uw persoonlijke informatie omgaan, dan kunt u met behulp van onderstaande gegevens ook contact opnemen met onze manager gegevensbescherming.

LAERDAL MEDICAL AS

TER ATTENTIE VAN DE MANAGER GEGEVENSBESCHERMING

E-mail:Privacy@laerdal.com

Postadres: Tanke Svilandsgate, Stavanger Norge 4002

Aanvullende informatie voor inwoners van Australië

Met betrekking tot informatie van uitsluitend inwoners van Australië, neemt u contact met ons op via 1800-331-565 of stuurt u een e-mail naar privacy@laerdal.com.au als u vragen hebt over deze privacyverklaring, ons beheer van uw informatie of als u een kopie van deze Verklaring wilt ontvangen.

Aanvullende informatie voor inwoners van Duitsland

Vertegenwoordiger gegevensbescherming voor de Bondsrepubliek Duitsland

Met betrekking tot informatie van uitsluitend inwoners van Duitsland, hebben we Marc Fuchs van Datev DE aangesteld als onze Duitse vertegenwoordiger gegevensbescherming voor alle problemen die zich voordoen met betrekking tot Duitse entiteiten. Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring met betrekking tot de persoonlijke informatie van Duitse ingezetenen, dan neemt u contact op met meneer Fuchs. Hier volgen zijn contactgegevens:

Marc Fuchs
www.datev.de
IT-Strategie, IT-Sicherheit & Datenschutz | BA-B412

68165 Mannheim

E-mail: datenschutz@laerdal.com

Aanvullende informatie voor inwoners van de VS en Canada

Met betrekking tot persoonlijke gegevens van Amerikaanse en Canadese ingezetenen, moet u het volgende in acht nemen:

Op interesses gebaseerde advertenties

We kunnen samenwerken met externe partijen om doelgerichte advertenties aan u weer te geven als u onze websites bezoekt. We kunnen hiervoor cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken. Als u bijvoorbeeld zoekt naar informatie over een bepaald Laerdal-product, kunnen we een advertentie voor een dergelijk product weergeven op de websites die u bezoekt. Deze vorm van adverteren (ook wel op interesses gebaseerde advertenties genoemd) is gebaseerd op niet-persoonlijke informatie waardoor u niet specifiek geïdentificeerd wordt. Hierdoor kunnen externe partijen op de hoogte zijn van uw interesses, maar u niet persoonlijk identificeren in verband met de weergave van die specifieke advertentie. Wij zijn van mening dat dergelijke advertenties handig zijn, omdat u advertenties te zien krijgt die relevant zijn voor uw interesses en activiteiten. U kunt zich echter ook afmelden voor doelgerichte advertenties van bepaalde dienstverleners op www.aboutads.info/consumers. Dit proces is gebaseerd op een afmeld-cookie, dus als u uw cookies verwijdert of een andere computer gebruikt dan moet u dit proces herhalen. Als u zich afmeldt, krijgt u nog steeds online advertenties te zien, maar deze zijn wellicht niet afgestemd op uw specifieke interesses en activiteiten.

Wij voldoen aan de zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties die zijn opgesteld door de Digitial Advertising Alliance.

Afmelden voor inwoners van de VS:

Naast de methodes vermeld in 1 en 2 hierboven, kunt u zich ook aanmelden en afmelden voor marketingberichten van Laerdal op:

http://www.laerdal.com/us/support/newsletter-update-profile/ 

Afmelden voor inwoners van Canada:

Naast de methodes vermeld in 1 en 2 hierboven, kunt u zich ook aanmelden, uw e-mailinstellingen beheren en afmelden voor marketingberichten van Laerdal op:

http://www.laerdal.com/ca/support/newsletter-update-profile/ 

Uw verzoek kan op basis van toepasselijke wetgeving worden geaccepteerd of afgewezen en als uw werkgever de gegevensbeheerder is van persoonlijke informatie waar u om vraagt, kunnen we uw verzoek doorverwijzen naar uw werkgever.

Het is belangrijk dat uw persoonlijke informatie die we bewaren, correct en up-to-date is. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke informatie verandert tijdens uw relatie met ons.   We werken deze Privacyverklaring bij als dat nodig is. Alle updates worden op de websites geplaatst. Als we dergelijke updates plaatsen dan veranderen we de datum voor ‘laatst bijgewerkt’ bovenaan de verklaring. We raden aan om deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen voor informatie over hoe LAERDAL uw informatie beschermt.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out